Polcirkelhuset utvecklingsarbete

Här pågår utvecklingsarbete med stöd av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.
 
Vi investerar i solpaneler för miljöns skull, förbättrar Polcirkelhuset både inomhus och utomhus så att vi kan genomföra våra aktiviteter både på sommaren och vintern på ett trevligt och säkert sätt.