Swim the Arctic – Turn Back Time – Leader projektet

Syftet med projektet är skapa ett evenemang som bidrar till att attrahera fler besökare till Tornedalen som i sin tur skapar ökad tillväxt.

Målet med projektet är genom samarbete skapa ett mera professionellt evenemang Swim the Arctic som attraherar fler deltagare och besökare till Juoksengi och Tornedalen.  

Projektet består i att göra en professionell inramning av tävlingen, marknadsföringsinsatser och bildande av nätverk för att erbjuda paket med boende och aktiviteter.