Juoksengi historia

Juoksengi är Tornedalens äldsta byar, där man har bott sedan stenåldern. Man har hitta stenyxor 4000 år gamla. Namnet Juoksengi skulle kunna vara lapska ordet (svensklapska) juok' sa ”båge”. Att byn grundats vid översta delen av den stora krokiga s-formade forsen Kattilakoski, man kunde därför som namngivningsgrund tänka sig forsens bågiga form. Eller att byanamnets förled ”juok” kan härledas från Juovojoki bäck som i söder-väster avskär naturängar. Bäck i det samiska språket heter ”johka”, som i finska får ett u före o, d.v.s. juok. Juoksengi skulle således i sin helhet anspela på de dominerade ängarna.

1500-talet

Bofast befolkning sedan mitten av 1500-talet 15 hus. Byn nämndes med namnet första gången 1543 enligt Jordaboken Västerbottens karta. Namnet Juoksengi har nämnts 1543 som Jwksenge och andra gamla versioner som Juxenge, Joxenge. Runt byn fanns stora områden med möjlighet för jordbruk och djurhållning, så är det ännu i dessa dagar. 

I Juoksengi by fanns på 1500-talet 15 hemman. Namn som nämns: Huckij, Hwkij (Huukki), Outinen, Neverä, Tolainen, Tickainen, Savolainen och Kaartinen. 

Den första skattebetalaren  i Juoksengi Nils Huki som i början av 1500-talet betalade fångstskatt. Han bodde strategiskt för laxfiske på den krokformade udden Huukki i nuvarande Niskanpää. Den förste som företrädde byn Juoksengi utåt mot staten var Manfred Henriksson (Tolainen) på 1500-talet.

1800-talet

I ekon karta år 1878 uppräknas följande hemman; Lambinen, Hietala, Tavoniku, Taavo, Rova, Taavola, Aasa, Rautila, Outinen, Toolainen, Mäki, Niemi, Kommes, Niska, Vanhaniemi, Haapaniemi, Myllykangas och Pudas. 

Skolan

Juoksengi fick skola 1882, den röda skolan byggdes 1928 och den nya av tegel hade sitt första läsår 1953/1954. På gården fanns även en barack som tidigare användes som matsal. Innan skolan byggdes undervisades det i bönehuset och lokaler hos bönder som hade utrymme för detta. Som mest har det varit över 200 elever i Juoksengi och över 40 i Niskanpää. 

Läraren Engström hade den första telefonen liksom telefonväxeln i Juoksengi, detta är 1915.

År 1958 fanns i Juoksengi 1.100 personer, 568 män och 532 kvinnor. Niskanpää och Lampisenpää är med räknade. År 1958 fanns 73 telefonabonnenter i Juoksengi. 

Polcirkelhusets histori

Polcirkelhuset flyttades 2001 från Lennart Haapaniemis gård till nuvarande plats. Huset låg tidigare på en udde (niemi) söder om Outinen. Udden kallades för Haapaniemi. Huset flyttades sedan till Littisvaara . Gården kallades därefter för Uusitalo. Namnet kommer av att det var ett av de sist bildade hemmanen i Juoksengi genom en dom 1826. Den förste ägaren var soldat Henrik Johansson Granat, född 1795, och hans hustru Johanna Olofsdotter Kangas, född 1784. Henrik var dräng hos Haapaniemis och när bondparet drunknade i Torneälven vid en båtfärd till kyrkan i Övertorneå, fick Henrik ärva hemmanet.

Surmasaajo

Ryssgraven i Surmasaajo några kilometer utanför Juoksengi är ett stycke krigshistoria från 1700-talet.

1700-talets början var en orolig tid i finländsk historia. Finland invaderades av rysk krigsmakt och stod under deras ockupation åren 1713 - 1721. Tiden brukar allmänt kallas för den stora...

Underkategorier

Please publish modules in offcanvas position.